بیمارستان ها

در بیمارستان ها بهتر است که ارتباطات میان بیماران و پرستاران یا پزشکان و … در سریع ترین زمان قابل دسترسی باشد . سیستمهای solt یکی از راه حلهای قابل اطمینان برای ایجاد ارتباط موثر میان بیماران و پرستاران می باشد که در هنگام بروز مشکل برای بیماران در سریع ترین زمان متوجه شده و به آنان رسیدگی کنند .
به عنوان مثال وقتی بیماردرخواست کمک دارد با فشار دادن کلید پیجر مورد نظر  , مستیما پیام بر روی صفحه نمایش (مانیتور) که در اختیار پرستاران قرار دارد نمایش داده می شود .
فراهم کردن بیشترین میزان بازده در رسیدگی به بیماران کلید موفقیت است . و از طرفی اهمیت به میزان رضایتمندی بیماران یک امر حیاتی در هنگام مراجعه ی آنان می باشد . 


 

راهکارها

فراخوان پرستار

بیمار درصورت نیاز به پرستار از پیجر استفاده می نماید

شماره تخت بر روی ساعت و مانیتور پرستار قرار میگیرد و مراجعه می نماید .


نوبت دهی بیماران

تحویل پیجر به بیمار جهت انتظار

فراخوانی بیمار پس از فرارسیدن نوبت


پیجر پزشک و پرستار

فراخوانی پزشک و یا پرستار توسط کیبورد


رویت نام بخشی که به وی نیاز است