شرکت ها و اداره ها

حال شما می توانید از مزایای این سیستم در جلسات مهمی که در شرکت شما برگذار می شود بهره ببرید . یک پیجر می تواند بر روی میزجلسه قرار گیرد و هر زمان که مدیر جلسه نیاز به سرویس و یا خدماتی داشت و یا اگر اخلالی در ویدیو پروژکتور به وجود آید با فشردن یک کلید در سریع ترین زمان مسئول مربوطه را فراخوان می کند . با این کار از ایجاد تاخیر در برگذاری جلسه جلوگیری می شود . و همچنین ارائه ی خدمات در سریع ترین زمان صورت می گیرد .
به عنوان مثال با فشردن کلید پیجر , مسئول مربوطه توسط نمایشگری که در اختیار دارد , (ساعت یا مانیتور) متوجه می شود که کدام یک از اتاق های کنفرانس نیاز به خدمات دارد . 


 

راهکارها

فراخوان کارمندان و تکنسین

در صورت به مشکل خوردن دستگاه ها و یا نیازبه تکنسین از پیجر استفاده می گردد

تکنسین هر کجای محوطه کارخانه باشد متوجه میگردد


سیستم مانیتورینگ آمارگیری

درهنگام تولید هر محصول و قطع شدن دستگاه از پیجر استفاده میگردد

تمامی اطلاعت بر روی نرم افزار ثبت شده و میتوان آمار شمارش کالای تولیدی و اشکالات دستگاه را آمارگیری نمود


پیجر کارکنان
مدیریت می تواند کارمندان را پیج نموده یا آن ها را به هر بخشی فراخوانی نمودکارمندان توسط ساعت ماز بخش مورد نظر باخبر می گردند