فروشگاه ها

ارائه ی خدمات سریع در پیدا کردن محصولات را در مجموع خود افزایش دهید

معمولا هر کس که سوالی در مورد انتخاب محصول در فروشگاه شما دارد , این انتظار را دارد که یک متخصص در آن مجموعه باشد که او را راهنمایی کند . سیستم Solt این نیاز را هم برطرف کرده است .
   سرعت ارائه خدمات , خشنودی مشتریان , فروش , همگی زمانی افزایش می یابند که مشتریان با فشردن یک کلید به سادگی درخواست راهنمایی و کمک از کارکنان آن مجموعه کنند .
   به عنوان مثال با فشردن پیجر Solt , سریعا کارکنان متوجه می شوند که کدام شخص و در کدام اتاق به راهنمایی نیاز دارد و کدام یک در اولویت هستند .

راهکارها

فراخوان مسئول فروش
 

مشتری درصورت نیاز به راهنماییی می تواند پیجر را فشار دهد

مسئول فروش متوجه موقعیت مشتری گشته و مراجعه می کند

پیجر صندوق فروشگاه
 

صندوق دار پیجر در صورت نیاز به کیسه، پول خورد و نگهبان از پیجراستفاده میکند

مسئول مربوطه متوجه می گردد و مراجعه می نماید.

پیجر کارکنان

پیج نمودن و فراخوانی پرسنل و کارکنان

کارکنان از بخش مورد نظر مطلع می گردند