مدارس

 سیستم Solt ارتباط میان معلمان و مدیر و دیگر بخش های یک مدرسه را به بهترین شکل بهبود داده است .
به عنوان مثال در مدرسه های خاص هر گاه مشکلی برای دانش آموزان پیش آید با فشردن یک کلید میتوان پرستاران را آگاه کرد .
این سیستم پیشنهاد بهترین راه حل را می کند تا دبیران برای درخواست خدمات در کوتاه ترین زمان اقدام کنند و تمرکز بیشتری را در کار خود داشته باشند .
کاربرد سیستم ما می تواند برای مراکزی همچون دانشگاه ها و کالج ها و مدارس مختلف نیز مفید واقع گردد .
فراهم کردن موثرترین امکانات و توجه به دانش آموزان در این نوع مدارس امری حیاتی محسوب می شود .