مراکز ماساژ

وفاداری مشتریان خود را با سیستمهای فراخوان بدون نیاز به ایجاد سر و صدا افزایش دهید

با توجه به اینکه این گونه مراکز در حال افزایش است , این امر بسیار مهم است که به درخواستهای مشتریان خود در سریع ترین زمان اهمیت دهید . تعدادی از محصولات ما ضدآب می باشند و این امکان را به مشتریان می دهد که کارکنان را برای ارائه ی خدمات به اتاق های ماساژ که گاها هوایی مرطوب نیز دارند فراخوان کنند .
سیستم Solt می تواند احساس امنیت خاطر را برای شما به ارمغان بیاورد : این سیستم می تواند این امکان را به مشتریان بدهد که با اطمنیان خاطر کارکنان را در هر زمان راخوان کنند . یک تجربه ی خود و احساس آرامش و خدمات ویژه مشتریان شما را ترغیب می کند که باز هم به مجموعه ی شما بازگردند .


 

راهکارها


فراخوان مسئول سالن و بوفه

مهمان در صورت نیاز به سرویس دکمه روی پیجر را فشار میدهد

مسئول مربوط متوجه شده و رسیدگی مینماید


پیجر نوبت دهی

به افرادی که منتظر نوبت خود هستند پیجر داده می شود

وقتی نوبت مهمان برسد شماره وی را وارد کرده و پیجر شروع به صدا و لرزش میکند


ارتباط داخلی پرسنل

صدا نمودن و فراخوانی پرسنل توسط مدیریت 

ساعت مخصوص پرسنل