گلف

 وفاداری مشتریان خود را با سیستمهای فراخوان بدون نیاز به ایجاد سر و صدا افزایش دهید


با توجه به اینکه این گونه مراکز در حال افزایش است , این امر بسیار مهم است که به درخواستهای مشتریان خود در سریع ترین زمان اهمیت دهید . تعدادی از محصولات ما ضدآب می باشند و این امکان را به مشتریان می دهد که کارکنان را برای ارائه ی خدمات به اتاق های ماساژ که گاها هوایی مرطوب نیز دارند فراخوان کنند .
سیستم Solt می تواند احساس امنیت خاطر را برای شما به ارمغان بیاورد : این سیستم می تواند این امکان را به مشتریان بدهد که با اطمنیان خاطر کارکنان را در هر زمان راخوان کنند . یک تجربه ی خود و احساس آرامش و خدمات ویژه مشتریان شما را ترغیب می کند که باز هم به مجموعه ی شما بازگردند .